Kategorie

 
     
   
 

Polityka prywatności i polityka plików "cookies"
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu Mullo są przetwarzane przez Giftexpress, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 203b/13.

Powierzonych nam przez Klientów danych osobowych nie przekazujemy w żadnym wypadku osobom trzecim.Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przetwarzane będą wyłącznie: 
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień Klienta,
- w celu przekazywania informacji handlowych przez sklep Mullo - tylko jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

Każdy Klient sklepu Mullo ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient po zarejestrowaniu się wchodząc na stronę www.mullo.pl „Moje konto” ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

Dane te są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
-Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami),
-Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
-Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.0.04 r. w sprawie   dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Polityka plików "cookies"

Strona mullo.pl używa plików cookies.

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer.

Plików „cookies” używa się w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Wyróżnia się dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź też informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.